СЛУЖЕНИЯ

РЕД НА СЛУЖБИТЕ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

06:30 - Молитва - ОТМЕНЕНА

18:00 - молитвенo богослужение

16:00 - женско
събрание - ОТМЕНЕНО

18:00 - библейско изучаване

-

 

18:00 - младежко събиране

8:30 - молитвено събрание

10:00 - официална служба

17:00 - вечерна служба

 

 

РЕД НА СЛУЖБИТЕ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

-

9:00 - приемно време на пастора

18:00 - молитвенo богослужение

16:00 - женско
събрание

9:00 - приемно време на пастора

18:00 - библейско изучаване

-

 

18:00 - младежко събиране

8:30 - молитвено време

10:00 - официална служба

18:00 - вечерна служба

"Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му, хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му. Хвалете Го за мощните Му дела, хвалете Го според голямото Му величие. Хвалете Го с тръбен глас, хвалете Го с псалтир и арфа, хвалете Го с тъпанче и хора, хвалете Го със струнни инструменти и със свирки. Хвалете Го с високозвучни кимвали, хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко, което диша, нека хвали Господа: Хвалете Господа!"

(Псалoм 150)

Хвалението не е нещо трудно за разбиране, защото е част от нашето ежедневие.

Ние хвалим нашите деца, когато ни зарадват; хвалим подчинените си на работното място, когато свършат добре някоя работа; хвалим кучетата си когато успешно се справят с някой трик. Но преди всяко друго стои хвалението което насочваме директно към Бога или което изразяваме пред хората около нас относно Бога. 

Хвалението се занимава с въпроса кой е Бог и какво е направил. То се съсредоточва върху това колко необятен е Неговият характер и колко чудни са делата му към нас хората. Той е достоен да бъде хвален дори и само за това, което е.

Както е заповядано в Псалм 150, ние имаме специално време на всяко богослужение да хвалим заедно Бог с песни и музикални инструменти.


Музикална група от служители води събранието в хваление,отправено пред Бог.

Ръководител на групата за хваление е Николай Иванов.

Основен вокал и пианист - Николай Иванов

Китара - Тодор Тодоров

Ударни - Даниел Господинов

Вокали - Даниела Атанасова, Йорданка Господинова, Мария Стоянова, Мария Тодорова, Ванеса Иванова, Цвета Господинова

„Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.”

(Матей 19:14)

Децата имат специално място в Божието сърце! Ние вярваме, че Божията воля е в църквата ни да израсне едно благочестиво поколение, научено да обича Исус Христос още от детството си.

Неделно училище в ЕПЦ-Сливен има дългогодишен опит. То помага да се посрещне естествената необходимост на децата да общуват с Бог, да опознаят Исус Христос и да изграждат близки взаимоотношения с Него, както и със своите връстници.

Време и място на заниманията: 

Учебната година продължава от месец октомври до края на месец май. Децата се посрещат от неделните учители от 10.00 часа всяка неделя сутрин.

Има  четири възрастови групи:

 •    Първа група посещават децата от 2 до 4 години;
 •  
 •     Втора група - децата от 5 до 7 години;
 •  
 •     Трета група – от 8 до 11 години;
 •  
 •   Четвърта група – от 12 до 15 години;

Всяка от групите работи по учебен план, изготвен от неделните учители в началото на учебната година. Децата в неделното училище се запознават с библейски герои и истории, обсъждат как да прилагат наученото от Библията в ежедневието си, пеят, творят и майсторят. Целта е по един забавен и достъпен за тях начин да открият библейските истини и какво е да си истинско божие дете.

В календара на неделното училище има няколко важни събития, за които децата се подготвят с много усърдие и вълнение, и които споделят с цялата църква. Това са специалните празнични програми за Рождество Христово и за края на всяка учебна година. 

„ ... Как ще очисти младежа пътя си? Като му отдава внимание според Твоето слово... "

(Псалм 119:9)

 

Днес младият човек има богат избор от пътища, по които да ходи. Разбира се, най-лесно и привлекателно е да си в крак с всичко модерно и лъскаво. Това, което трябва да се жертва, обаче, за да се води такъв начин на живот, са ценностите. А именно на тях ние, младите хора в ЕПЦ - Сливен, държим. В младежките събирания се учим да израстваме, както духовно, така и морално! Ние избираме да живеем според Божиетослово и да вярваме в Неговите обещания! 

 


Време,  място и начин на протичане на събиранията:

 

Всяка събота младежите се събират в 18:00ч в младежката зала на ЕПЦ - Сливен. В рамките на два часа младежите участват в:

 • Хваление и поклонение на Господ;
 • Време за споделяне и молитва;
 • Поучение върху Библията;
 • Свободно време за общуване на младежите.

Възраст, теми и събития:

Младежкото събиране се посещава главно от тийнейджъри и младежи на възраст между 15 и 24 години. Не липсват и млади семейства, както и хора на средна възраст.

Темите са разнообразни и практични. Актуални теми са: "Предбрачни взаимоотношения", „Не заравяй таланта си”, „Волята на Бог”, „Посвещение” и др.;

През различните месеци на годината младежите от ЕПЦ - Сливен участват в различни мероприятия. Празнуване на рожденни дни и други празници. Всяка година се организират екскурзии до природни забележителности, както и семинари на различни теми. В началото на месец август се провежда Младежки Християнски Лагер КАРАНДИЛА, на който се събират християни от цяла България. Броят им в последните години доближава 1300. Младежите от ЕПЦ - Сливен се включват дейно  в подготовката и в провеждането на лагера. По време на големите християнски празници младежката група се е включвала в посещение на възрастни хора, на старческия дом и дома за сираци. Младежите от църквата активно се включват в различни видове служения като: хваление, мултимедия, озвучители, разпоредители, преводачи на глухонемите хора, помощници и учители в неделното училище, молитвена група и др. 


 

Ръководители на младежката група:  Николай и Лилия Иванови

Служители: 

 • Албена Андреева
 • Йоана Парунова
 • Диляна Петрова
 • Зори Жекова
 • Йосиф Господинов
 • Таня Кирилова

   

  „...БОЛЕН БЯХ И МЕ ПОСЕТИХТЕ, В ТЪМНИЦА БЯХ И МЕ СПОХОДИХТЕ"

(Матей 25:36)

Служението в Сливенския затвор е едно от най-трудните служения, но особено успешно. Tова е единствения женски затвор в България, в който през 1997 г. се отвориха вратите и позволиха да се занесе посланието за Исус Христос. Жени от църквата посещават затворничките всяка сряда, четвъртък и неделя.  Раздават  се  Нови  Завети,  брошури,  книги,  списания.  Пуска  се  на  видео  с християнски  филми,   правят  се  викторини   с  награди  и  се  водят  оживени  дискусии   върху   темите,  които се  разглеждат.

  Евангелията и посланията от Новия Завет

  Взаимоотнощшението и християннните със света

 •   Покорство,  подчинение,   послушание
 •  
 •   Зачитане  на  авторитети
 •  
 •    Жената

Целта  на  служението  е  да  се  споделя  благата  вест  и  проповядвайки  Евангелието,  лишените  от  свобода  да  осъзнаят  причината  за  техния  крах  в  живота  и  в  тях  да  настъпи  промяна.    Промяна  в  мисленето,  поведението,  говоренето,  мечтите  и  желанието  на  сърцето.  

 

Така  те  започват   да  преосмислят  живота  си  и се  променят  от   най-големи  престъпнички   в  нови  хора.  Побоищата  между тях  стихват  и  от  устните  им  вече  не  излизат  ругатни,  псувни  и  клетви.  Озлобените  и  отритнатите  от  живота  жени  там  намират  любов   и  чрез  силата  на  Евангелие то  те  се  променят  и  стават  за  пример  в  затвора. 

                                                                                                           


 

 • Емилия  Мирчева
 • Костадинка  Иванова
 • Теодора  Стоянова
 • Соня  Куриян

 

     

 

     В Сливенската църква винаги е имало жени, които са били готови да дадат своите сили, таланти и време за Бога. Ето и имената на няколко такива жени: Донка Кинарева, Пенка Манолова, Хермине Куриян, Зочка Гендова, Стела Енчева, Веска Танева, Генка Найденова и много други.

           Днес жените от църквата надграждат върху поставената основа, бивайки включени в проекта „Жени служат на жени“, осъществен по инициатива на женския отдел при ОЕЦ, в партньорство с  американската организация „ENTRUST”. Целта на това служение е да се създават във всяка църква ядра от жени, които първо да подготвят други жени за служение и второ - да подпомагат духовно израстване на жените в местните църкви. Този курс на обучение трае 3 години и половина и е завършен първо от Елена Мирчева и Марлена Данева през 2006 година. По-късно се включват Соня      Куриян и Мария Драгнева. И  днес продължава обучението на още девет жени от църквата под ръководството на Елена Мирчева и Мария Драгнева. А Соня Куриян предава своите знания на група жени  от Котел, които прегръщат идеята на „Жени служат на жени“. Отзивите са позитивни, а резултатите – добри.

         „Жени служат на Жени“ е едно успешно служение за ЕПЦ-Сливен.

 

В нашето съвремие, мащабно е извършвана евангелизаторската работа в района , започнала през 1991 година от Илия Милaнов и екипа му. В какво се състои тази работа:

 • Провеждане на религиозни събрания в зали и на открито.
 • Раздаване и разпространение на религиозна литература.
 • Обучение и подготовка на ръководители за местните общества.

Вследствие на тази евангелизаторска дейност в района възникват много малки църкви и общества.

В по-късен етап мисионерската и евагелизаторска работа в района е продължена от екипите на Дичо Тодоров  Костадинов и Иван Цонков, които прожектират филма „Исус“, филма „Магдалена“. Отново се раздават хиляди брошури и Нови Завети. В резултат на работата им броят на регистрираните Евангелски петдесятни църкви в района на Сливен достига 50.

Екипът на Дичо Костадинов продължава да работи, прожектирайки филма „Исус“ или „Магдалена“ и раздавайки брошури и Нови Завети в стотици села.  Екипът на Илия Миланов излиза от района и в продължение на повече от 20 години продължава да работи, като посещава други райони в България и десетки страни. Носи благата Евангелска вест между милиони хора от различни нации. Това е една значителна работа, свързана с много пътувания, отсъствия от дома и семейството, опасности по пътя. Когато е в България, екипът има своите евангелизаторски богослужения в сградата на ЕПЦ-Сливен  всяка събота от 15.00 часа.

         

 

Животът на глухонемите хора никак не е лесен. Те също се нуждаят да чуят благата вест и да посещават местна църква.

За да бъде всичко това възможно, на всяко неделно сутрешно богослужение обучени млади хора (Георги Тодоров и Сара Атанасова) извършват синхронен превод на 4-5 глухонеми вярващи.

Периодично в църквата се събират и глухонеми хора от региона.